MST Oldenzaal

RIF verkenning Educatiecentrum ROC van Twente en MST

Eric Wolkotte, Rene Stam en Innovasie & Co. partner Mark Strootman (Subsidia) schreven in opdracht van het ROC van Twente en het MST een verkenning uitgevoerd en een RIF subsidieaanvraag opgesteld voor het oprichten van een Educatiecentrum. Hier worden ervaringstracks ontwikkelt die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en kennis door het ervaren van een ziekte of beperking. Dit Educatiecentrum is gericht op patiënten, studenten en professionals, waarbij op een innovatie manier Ervaren, Leren en Doen omtrent een beperking of aandoening in combinatie met Positieve Gezondheid centraal staat.
De veranderende zorgvraag in combinatie met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, evenals de transities in de zorg die nu al zijn ingezet, stellen nieuwe eisen aan het handelen van professionals. Dit vraagt om een andere toerusting en een ander gedrag van (aankomende) professionals én burgers (uit: Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren, Zorginstituut Nederland). Eric Wolkotte, Rene Stam en Innovasie & Co. partner Mark Strootman (Subsidia) schreven in opdracht van het ROC van Twente en het MST een verkenning uitgevoerd en een RIF subsidieaanvraag opgesteld voor het oprichten van een Educatiecentrum. Hier worden ervaringstracks ontwikkelt die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en kennis door het ervaren van een ziekte of beperking. Dit Educatiecentrum is gericht op patiënten, studenten en professionals, waarbij op een innovatie manier Ervaren, Leren en Doen omtrent een beperking of aandoening in combinatie met Positieve Gezondheid centraal staat. Het Medisch Spectrum Twente (MST) en het ROC van Twente hebben de handen ineengeslagen om het onderwijs hier een rol in te laten vervullen. Het MST wil samen met het ROC van Twente, Saxion en de UT het Educatiecentrum ontwikkelen. Hier worden ervaringstracks ontwikkelt die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en kennis door het ervaren van een ziekte of beperking. Studenten zullen anders opgeleid worden, zorgvragers en hun omgeving krijgen de mogelijkheid om een ziekte of beperking te ervaren en inzicht verkrijgen en professionals zullen anders gaan werken. Deze verkenning hebben we uitgevoerd samen met de collega’s van het MST, het ROC van Twente en andere stakeholders binnen en buiten de regio. Erg gave en innovatieve opdracht met een mooie club mensen. Deze opdracht is een mooi voorbeeld van de samenwerkingskracht die Innovasie & Co. kan realiseren. De kennis van Eric en Rene omtrent serious gaming, regionale samenwerking, leren in de praktijk en het bouwen van een businessmodel aan de ene kant en de kennis van het opstellen van een RIF subsidie en alle regelingen werd door Innovasie & Co. partner Mark Strootman van Subsidia toegevoegd. Een mooie mix van competenties! Projectpartners: ROC van Twente, MST
Stuur een appje
Stel rechtstreeks je vraag
Klaar om te innoveren?
Hallo, 👋
Wat kunnen we voor je doen?