Disclaimer

 

Welkom op de website van Innovasie & Co., gevestigd in Enschede. Wij hebben met de grootste zorg deze website ontworpen en samengesteld om u van dienst te zijn. Ondanks onze zorgvuldigheid, kunnen er zich momenten voordoen waarop u problemen ervaart tijdens uw bezoek. Mocht dit het geval zijn, stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt via info@innovasie.nl. Wij zullen dan onmiddellijk actie ondernemen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

disclaimer

Desondanks kan Innovasie & Co. V.O.F. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van onze website, de daarop gepresenteerde informatie, of door eventuele onvolledigheden. De reikwijdte van uw gebruiksrecht en de volledige voorwaarden omtrent onze aansprakelijkheid zijn te vinden in onze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op deze website.

Verder bevat onze website links naar websites van derden, waarover wij geen controle hebben. Daarom kan Innovasie & Co. V.O.F. niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van deze externe websites.

Door het gebruik van onze website stemt u in met deze disclaimer en onze Algemene Voorwaarden.

Klaar voor een innovatieve aanpak van jouw vraagstuk?

Bel 053-3030218 voor een afspraak

Onze klanten